WorkReg, uren registratie 

 

WorkReg Dashboard

Via het dashboard van WorkReg kunt u de belangrijkste taken snel uitvoeren. Via de optie 'Werk toevoegen' kunt u snel nieuw werk registreren. Met de optie 'Rapporteer werk' kunt u het werk e-mailen, printen of naar uw Dropbox uploaden. 

Het overzicht ‘Totalen deze maand’ geeft snel een overzicht van de uren, totaal tarief en totaal materialen geregistreerd in de huidige maand.

 

 

Menu

WorkReg maakt gebruik van een 'Slide menu', dit menu maakt het mogelijk om snel binnen de app te navigeren. Het slide menu kan geopend worden door op de "streepjes" knop linksboven te drukken, of door een "swipe" van links naar rechts in de navigatie balk. De "swipe" werkt vanuit alle schermen in WorkReg en brengt u dus eenvoudig terug naar het menu.

 

  

Beheren

Via het menu onderdeel ‘Beheren’ kunt u diverse stamgegevens in WorkReg registreren. Hieronder vallen ‘Projecten’, ‘Relaties’, ‘Activiteiten’ en ‘Materialen’.

Door projecten te gebruiken in uw registratie kunt u werk groeperen door de werk registraties aan een bepaald project te koppelen. Tevens kunt u een standaard project registreren dat bij iedere nieuwe registratie gekoppeld wordt.


Relaties kunt u gebruiken om het werk te koppelen aan een bepaalde relatie. Tevens kunt u per relatie een speciaal tarief registreren zodat dit wordt gebruikt in de werk registratie.

Activiteiten kunnen gebruikt worden in een werk registratie om te registreren welke activiteiten zijn uitgevoerd. Tevens kunt u standaard activiteiten registreren zodat deze bij iedere nieuwe registratie automatisch toegevoegd worden. 


Materialen kunnen ook gebruikt worden in een werk registratie. Per materiaal kunt u registreren wat de eventuele kosten zijn voor het gebruikte materiaal.

 

 

Werk

Via het menu onderdeel ‘Werk’ kunt u het geregistreerde werk in WorkReg beheren. Met de knop 'Toevoegen' kunt u nieuw werk registreren.

Bij het aanmaken van een werk registratie, kunt u diverse gegevens registreren. U kunt een omschrijving opgeven, een project koppelen, een relatie koppelen, de begin- en einddatum & tijd opgeven en de duur van een eventuele pauze registreren. Dit is de basis registratie van het werk, hiernaast kunt u ook activiteiten en gebruikte materialen registreren. Tevens is het ook mogelijk om een opmerking te registreren en het werkt te marken. Al deze gegevens zijn optioneel dus niets is verplicht, dit om de registratie in WorkReg zo uitgebreid als eenvoudig mogelijk te maken.

 

 

Instellingen

Via het menu onderdeel 'Instellingen' kunt u de instellingen van WorkReg aanpassen. Via de optie ‘Uurtarief’ kunt u registreren wat he te berekenen standard uurtarief is. Per klant kan eventueel een afwijkend uurtarief geregistreerd worden. Via de optie ‘Tijdsinterval’ kunt u instellen met welk tijdsinterval u de werkuren wilt registreren.

De optie 'Selecteer onderdelen' maakt het mogelijk om bepaalde onderdelen in WorkReg uit te schakelen als u deze niet gebruikt. Hierdoor kun u WorkReg zo uitgebreid als eenvoudig gebruiken zoals u dat wilt. Indien u een onderdeel uitschakelt blijft alle betreffende data bewaard.

De optie 'Gebruik Cloud Sync' zorgt ervoor dat alle WorkReg gegevens worden opgeslagen in de Cloud. Door gebruik te maken van Cloud Sync heeft u dus altijd een back-up van uw gegevens in de Cloud staan. Voor het gebruik van Cloud Sync moet u een account aanmaken, met deze account gegevens kunt u de WorkReg gegevens ook op andere apparaten met WorkReg gebruiken. Via de volgende link kunt u het Account van Cloud Sync beheren, bijvoorbeeld om uw wachtwoord te wijzigen of uw wachtwoord te re-setten als u deze vergeten bent: Cloud Sync - User Manager

WorkReg maakt gebruik van het Cloud Sync platform van Simperium. WorkReg maakt gebruik van Simperium omdat het snel, betrouwbaar en flexibeler is ten opzichte van andere Cloud Sync opties. Cloud Sync is kosteloos en kunt u op zoveel installaties van WorkReg gebruiken als u maar wilt.

Als u geen gebruik wilt maken van Cloud Sync, dan is dat geen probleem, u kunt WorkReg ook prima gebruiken met lokale opslag. Let wel op dat u zonder Cloud Sync geen back-up in de Cloud heeft en de gegevens niet op meerdere apparaten kunt gebruiken.

 

 

Aangepaste rapport kop/voet

In WorkReg kunt u het rapport aanpassen zodat u hier eigen informatie of logo's kunt plaatsen. Het is mogelijk om zowel de rapport kop- als de voettekst naar wens aan te passen. U kunt eventueel gebruik maken van standaard HTML codes om de opmaak van de tekst te wijzigen. Hier volgen een aantal voorbeelden zoals u deze kunt gebruiken:

Logo midden en adres links:

<center><img src="http://www.demo.nl/logo.png" height="50px"></center>

<b>Uw bedrijfsnaam</b>
Adres 123
1234 AX  Woonplaats
Tel: 06-12345678

Toelichting:

<center>tekst</center> centreert de tekst/afbeelding in het rapport

<img src="http://www.demo.nl/logo.png" height="50px" width="50px"> toont een afbeelding in het rapport, Voor het tonen van een afbeelding moet de afbeelding beschikbaar zijn op internet. De 'height' eigenschap bepaald de hoogte van de afbeelding en 'width' de breedte, als u deze eigenschappen niet opgeeft zal de omvang van de afbeelding niet gewijzigd worden.

<b>tekst dik</b> zorgt ervoor dat de tekst dik gedrukt wordt

 Adres links en logo rechts:

<table width="100%">
<tr>
<td>
<b>Uw bedrijfsnaam</b>
Adres 123
1234 AX  Woonplaats
Tel: 06-12345678
</td>
<td align="right">
<img src="http://www.demo.nl/logo.png" height="50px">
</td>
</tr>
</table>

Toelichting:

<table></table> Genereert een tabel

<tr></tr> Is een regel in een tabel

<td>tekst</td> Is een kolom in de regel

Voor meer informatie over standaard HTML elementen en het gebruik daarvan kunt u op internet terecht op W3Schools.com.